Подаци за упис 2019/2020. - други уписни рок

 

Кандидати који су стекли  право на упис  у другом уписном року подносе:

  • Две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm;
  • Оригинал документа из средње школе;
  • Доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

Комплет за упис преузима се у студентској служби Факултета.

Упис кандидата обавиће се од 12.09.2019. године  од 8 до 12 часова.

 

Кандидати који су положили пријемни из Биологије или Хемије на другом Факултету, могу се уписати на Агрономском факултету. За упис је уз осталу документацију потребно доставити  и  потврду о положеном пријемном испиту.

 

 

У Чачку,

09.09.2019. године