Пријем студената докторских и мастер академских студија школске 2019/20. године

 

Пријем студената докторских и мастер академских студија и упознавање са начином реализације наставе у школској 2019/20. години одржаће се у петак, 25. 10. 2019. године у 11 часова у Свечаној сали Агрономског факултета у Чачку.

 

 

Чачак, 18.10.2019. године                   Продекан за наставу Агрономског факултета у Чачку

                                                                        др Владимир Курћубић, ванредни професор