Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

 • Slide-1-eng
 • Slide-2-eng
 • Slide-3-eng

 

Шеф катедре: Проф. др Ленка Рибић-Зеленовић

 

Наставници и сарадници:

 

 • др Ленка Рибић-Зеленовић, редовни професор

Ужа научна област: Примењена хемија

 

 • др Томислав Љ. Тришовић, ванредни професор

Ужа научна област: Инжењерски процеси

 

 • др Павле Машковић, ванредни професор

Ужа научна област: Примењена хемија

 

 • др Јелена Младеновић, доцент

Ужа научна област: Примењена хемија

 

 • др Јелена Машковић, доцент

Ужа научна област: Примењена хемија

 

 • др Милан Николић, доцент

Ужа научна област: Инжењерски процеси

 

 • др Игор Ђуровић, доцент

Ужа научна област: Примењена хемија

 

 • Данијела Стојковић, сарадник у настави

Ужа научна област: Примењена хемија