Катедра за организационо-економске науке

 

  • Др Биљана Вељковић, редовни професор

Ужа научна област: Аграрна економија

 

  • Др Милевица Бојовић, наставник енглеског језика

Ужа научна област: Енглески језик у биотехнологији