Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

  • Slide-1-eng
  • Slide-2-eng
  • Slide-3-eng

ivan_glisic


E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Рођен 27. јуна 1974. године у Чачку. Држављанин је Републике Србије, ожењен је и отац троје деце. Живи у Горњој Горевници код Чачка.

 

Образовање

Основну школу „Степа Степановић“ у Горњој Горевници и Гимназију у Чачку (смер Природно-математички) завршио је са одличним успехом за шта је награђиван Дипломом Вук Караџић.

На Агрономском факултету у Чачку дипломирао је 1998. године са просечном оценом 9,47 и одбраном дипломског рада из Специјалног воћарства на тему „Утицај шарке шљиве на вегетативни раст и родност шљиве сорте Чачанска родна“

Последипломске студије, смер Помологија, уписаојена Агрономском факултету у Чачку и до марта 2003. године положио све испите предвиђене планом и програмом. Магистрирао је 8. јула 2004. године. Наслов Магистарског рада: „Утицај органо-минералних ђубрива и агрозела на вегетативни раст и родност купине“.

Докторску дисертацију одбранио 12. јула 2012. годинена Агрономском факултету у Чачку. Тема дисертације је "Помотехничке специфичности шљиве гајене у густој садњи"

            Активно говори Руски језик.

 

Запослења и Академска каријера

Од 1998. до 2001. годинекао стипендиста Министарства за науку и развој Републике Србије ангажован јенаАгрономском факултету у Чачку.

Од 1. септембра 2001. године запослен је на Агрономском факултету у Чачку на радном месту и у звању Асистент – приправникза предмет Специјално воћарство.

Од 14. децембра 2004. године запослен је на Агрономском факултету у Чачку у звању и на радном месту Асистент за ужу научну област Воћарство.

Од 13. фебруара 2013. године запослен је на Агрономском факултету у Чачку у звању Доцент за ужу научну област Воћарство.

 

Научна делатност

Аутор је 107 научних радова; од тога је 79 публиковано у целини, а 28 као абстракти.

Учествоваo је у реализацији 5 домаћих пројеката.

 

Публикације (List of Publications)