Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

biljana_veljkovic
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Рођенa 24.11.1965. године у Нишу. Држављанин Републике Србије. Има двоје деце.Живи и ради у Чачку.

 

Образовање

Основну и средњу школу завршила је у Алексинцу. Агрономски факултет у Чачку уписала је 1984. године и дипломирала 30. 09. 1988. године са просечном оценом 8,85, чиме је стекла диплому и назив дипломираног инжињера агрономије.

Последипломскестудије завршила на Пољопривредном факултету у Новом Саду из области агроекономије са просечном оценом 9,88 и магистрирала 09. 07. 1997.

Докторску дисертацију је одбранила на Агрономском факултету у Чачку 16 .07. 2003. године и стекла звање доктора биотехничких наука – област агроекономија.

 

Запослења

Од 1 октобра 1991. године запослена је на Агрономском факултету у Чачку до данас.

 

Академска каријера

Агрономском факултету у Чачку, 01.10.1991 године асистент-приправник;

Агрономском факултету у Чачку, 27.02.1997 године асистент;

Агрономском факултету у Чачку, 23.03.2004 године доцент;

Агрономском факултету у Чачку, 10. 04. 2009 годиневанредни професор;

Агрономском факултету у Чачку, 30. 01. 2014 годинередовни професор.

Предавала је на Пољопривредном факултету у Косовској Митровици, (Лешку), Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву и Економском факултету на Палама у Републици Српској.…

 

Научна делатност

Аутор је или коаутор 130 научнихи стручних радова, 2 универзитетска уџбеника и 2 монографије. Била је ментор и члан комисије при изради дипломских, специјалистичких, магистарских и докторских радова.

До сада је учествовала на 6 научних пројеката финансираних од стране Министарства за науку, као и на (ИМГ) Темпус пројекту. Такође, је била у радном тиму за израду више конкретних развојних и стручних пројеката из области пољопривредног и руралног развоја, као и из области воћарства и сточарства, финансираних од локалних самоуправа код нас и у иностранству.

Боравила је на студијском усавршавању на више престижних Универзитета у иностранству: Penn State University, New Mexico University USA, University of Applied Sciences Neubradenburg, Germany, Agricultural University of  Krakow, Poland, Moscow State Agroengineering University in Moscow, Russia. Служи се енглеским и руским језиком.

 

Публикације (List of Publications)