Пријем испитних пријава у школској 2016/2017. години

 

 

ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ  ПРИЈАВА ЗА ЈАНУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/201ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ од 17.до 20.01.2017. ГОДИНЕ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА

 

ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ  ПРИЈАВА ЗА ФЕБРУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/201ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ 02. и 03.02.2017. ГОДИНЕ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА

 

 

ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ  ПРИЈАВА ЗА АПРИЛСКИ  ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ 27. и 28.03.2017. ГОДИНЕ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА

 

ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ  ПРИЈАВА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ од 29.05. до 31.05.2017. ГОДИНЕ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА

 

ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ  ПРИЈАВА ЗА ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ 28. и 29.06.2017.ГОДИНЕ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА

 

ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ  ПРИЈАВА ЗА СЕПТЕМБАР  I ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ 23. и 24.08.2017. ГОДИНЕ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА

 

ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ  ПРИЈАВА ЗА СЕПТЕМБАР II  ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ 06. и 07.09.2017. ГОДИНЕ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА

 

ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ  ПРИЈАВА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ 21. и 22.09.2017. ГОДИНЕ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА

 

У ЧАЧКУ 14.12.2016. године

 

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит