Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку

Чачак, 21.09.2016. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

           

У јесењем семестру шк. 2016/2017. године настава за студенте прве године почиње 03.10.2016. године, а завршава се 20.01.2017. године.

 

За студенте друге, треће и четврте године настава почиње 17.10.2016. године, а завршава се 21.01.2017. године.

 

 

 

Продекан за наставу                                                               Декан Агрономског факултета

 

Др Ленка Рибић Зеленовић, ванр.проф.                                    Проф. др Владета Стевовић

 

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит