Подаци о упису 2017/2018

 

Кандидати који су стекли  право на упис  у првом уписном року подносе:

Две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm;

Оригинал документа из средње школе;

- Доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

 

Комплет за упис преузима се у студентској служби Факултета.

 

Упис кандидата обавиће се 11.09. и 12.09.2017. године  од 8 до 14 часова.

 

Кандидати који су положили пријемни и стекли право уписа, а налазе се испод црте на студијском програму Воћарство и виноградарство, могу се уписати на студијски програм  на ком је остало слободних места.

 

Кандидати који су положили пријемни из Биологије или Хемије на другом Факултету, могу се уписати на студијски  програм на којем је остало слободних места 13.09.2017. године од 08 до 10 часова. За упис је уз осталу документацију потребно доставити  и  потврду о положеном пријемном испиту.

 

У Чачку,

07.09.2017. године