АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Oрганизује

XXII САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

са међународним учешћем

Чачак, Србија, 10 и 11. март 2017. године

 

ВАЖНИ ДАТУМИ

Последњи рок за пријавунасловарада:                                                        20.01.2017.

Последњи рок за доставу комплетних радова:                                            03.02.2017.

Oбавештење о прихватању рада до:                                                            13.02.2017.

Последњи рок за уплату котизације:                                                             03.03.2017. 

 

Документа за преузимање:

Прво обавештење >>>>

Пријава рада >>>>

Образац за писање рада >>>>

 

 

22nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY

10 - 11 March 2017

Faculty of Agronomy, Čačak, Serbia

 

SYMPOSIUM DEADLINES:

Paper title submission deadline:                                                        20 January 2017

Full paper submission deadline:                                                          3 February 2017      

Notification of paper acceptance:                                                       13 February 2017

Registration fee payment deadline:                                                      3 March 2017

 

Documents:

First_announcement >>>>

Registration_Form >>>>

Paper template >>>>

 

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит