АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Oрганизује

XXIII САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

са међународним учешћем

Чачак, Србија, 9 и 10. март 2018. године

 

ВАЖНИ ДАТУМИ

Последњи рок за пријавунасловарада:                                                        31.12.2017.

Последњи рок за доставу комплетних радова:                                           20.01.2018.

Oбавештење о прихватању рада до:                                                             05.02.2018.

Последњи рок за уплату котизације:                                                              20.02.2018. 

 

Документа за преузимање:

Прво обавештење >>>>

Пријава рада >>>>

Образац за писање рада >>>>

 

 

23rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY

09 - 10 March 2018

Faculty of Agronomy in Čačak, Serbia

 

SYMPOSIUM DEADLINES:

Paper title submission deadline:                                                         31 December 2017

Full paper submission deadline:                                                         20 January 2018     

Notification of paper acceptance:                                                       05 February 2018

Registration fee payment deadline:                                                    20 February 2018

 

Documents:

First_announcement >>>>

Registration_Form >>>>

Paper template >>>>

Payment instructions >>>>