Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

КОНАЧНА РАНГ- ЛИСТА КАНДИДАТА
КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ

Други уписни рок школске 2017/2018.године

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ОПШТА АГРОНОМИЈА

Р. бр.

Презиме

Име оца

Име

Општи успех из средње школе

Бодови са пријемног испита

Укупно
бодова

Статус

1.

Јанковић

Крста

Ивана

39,48

60,00

99,48

Буџет

2.

Вулетић

Миланко

Александар

35,16

60,00

95,16

Буџет

3.

Грујовић

Дејан

Михаило

31,30

60,00

91,30

Буџет

4.

Рубаковић

Милан

Марија

28,30

60,00

88,30

Буџет

5.

Марковић

Слободан

Давид

29,84

58,00

87,84

Буџет

6.

Петровић

Слободан

Јован

21,92

60,00

81,92

Буџет

7.

Живић

Славиша

Никола

25,64

52,00

77,64

Буџет

8.

Весовић

Горан

Слађана

21,36

54,00

75,36

Буџет

9.

Пејушковић

Војислав

Ђорђе

20,28

44,00

64,28

Буџет

Положили пријемни испит закључно са редним бројем 9.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Агрономског факултета у року од 24 часа од објављивања ранг-листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. Уколико кадидат није задовољан одлуком декана може поднети жалбу Савету Агрономског факултета, у року од 24 часа од пријема одлуке. Савет доноси одлуку у рокуод 24 часа од пријема  жалбе.

Објављено 09. септембра 2017. године.

Упис кандидата 11.  и 12. септембра 2017. године.

 


СТУДИЈСKИ  ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Р. бр.

Презиме

Име оца

Име

Општи успех из средње школе

Бодови са пријемног испита

Укупно
бодова

Статус

1.

Вујовић

Војимир

Јелена

38,32

60,00

98,32

Буџет

2.

Цветковић

Светислав

Маја

34,50

60,00

94,50

Буџет

3.

Мартиновић

Боривоје

Анђела

27,42

58,00

85,42

Буџет

4.

Ракићевић

Милољуб

Марко

26,08

58,00

84,08

Буџет

5.

Егерић

Илија

Владимир

22,02

56,00

78,02

Буџет

6.

Рачић

Драган

Филип

29,82

8,00

37,82

 Није стекао право уписа

Положили пријемни испит закључно са редним бројем 6.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Агрономског факултета у року од 24 часа од објављивања ранг-листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. Уколико кадидат није задовољан одлуком декана може поднети жалбу Савету Агрономског факултета, у року од 24 часа од пријема одлуке. Савет доноси одлуку у рокуод 24 часа од пријема   жалбе.

Објављено 09. септембра 2017. године.

Упис кандидата 11.  и 12. септембра 2017. године.

 


СТУДИЈСKИ  ПРОГРАМ: ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Р. бр.

Презиме

Име оца

Име

Општи успех из средње школе

Бодови са пријемног испита

Укупно
бодова

Статус

1.

Васиљевић

Слободан

Срђан

33,44

60,00

93,44

Буџет

2.

Ђурић

Раде

Милица

31,34

60,00

91,34

Буџет

3.

Станојевић

Млађо

Драган

30,10

58,00

88,10

 Листа чекања

4.

Секулић

Зоран

Младен

23,20

52,00

75,20

 Листа чекања

Положили пријемни испит закључно са редним бројем 4.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Агрономског факултета у року од 24 часа од објављивања ранг-листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. Уколико кадидат није задовољан одлуком декана може поднети жалбу Савету Агрономског факултета, у року од 24 часа од пријема одлуке. Савет доноси одлуку у рокуод 24 часа од пријема    жалбе.

Објављено 09. септембра 2017. године.

Упис кандидата 11.  и 12. септембра 2017. године.

 


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЗООТЕХНИКА

Р. бр.

Презиме

Име оца

Име

Општи успех из средње школе

Бодови са пријемног испита

Укупно
бодова

Статус

1.

Петровић

Драшко

Владислав

29,24

60,00

89,24

Буџет

2.

Ракић

Милован

Слађана

26,66

58,00

84,66

Буџет

3.

Илић

Драган

Александар

24,14

54,00

78,14

Буџет

4.

Пртењак

Драгомир

Миљан

22,94

29,00

51,94

Буџет

Положили пријемни испит закључно са редним бројем 4.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Агрономског факултета у року од 24 часа од објављивања ранг-листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. Уколико кадидат није задовољан одлуком декана може поднети жалбу Савету Агрономског факултета, у року од 24 часа од пријема одлуке. Савет доноси одлуку у рокуод 24 часа од пријемжалбе.

Објављено 09. септембра 2017. године.

Упис кандидата 11.  и 12. септембра 2017. године.

 

 

Комисија за спровођење конкурса за упис студената:

1. Проф.др Ленка Рибић -Зеленовић, председник;

2. Проф. др Александар Пауновић, члан;

3. Др Владимир Курћубић, члан;

4. Др Милун Петровић, члан;

5. Тања Стевовић, члан.