Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Кандидати који стекну право на упис  на мастер академске  студије предају:

 

  • Две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm;
  • Доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.
  • Самофинансирајуће студије-доказ о уплати школарине за упис у прву годину, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата школарине; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000

 

 Комплет за упис преузима се у студентској служби Факултета.

 

Упис кандидата са ранг листе:

16. октобра 2017. године (8 до 14 часова)

17. октобра 2017. године (8 до 12 часова)

17. октобра 2017. године у 12 часова прозивка кандидата са листе чекања (ако неко од кандидата који су остварили право уписа у оквиру дозвољене квоте одустане).

Кандидат који не буде присутан на прозивци, губи право уписа и уписује се следећи кандидат са листе чекања.

 

 

У Чачку,

13.10.2017. године