Докторске дисертације

 

Докторске дисертације на увиду јавности

 

22.12.2016. Кандидат: Симеон Ракоњац

Докторска дисертација >>>>

Извештај комисије >>>>

 

 

Одбрањене докторске дисертације

 

19.08.2016. Кандидат: мр Дејан Томашевић

Докторска дисертација >>>>

Извештај комисије >>>>

Заказана одбрана докторске дисертације >>>>

 

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит