Катедра за хемију и хемијско инжењерство

 

Шеф катедре: Проф. др Ленка Рибић-Зеленовић

 

Наставници и сарадници:

 

  • др Ленка Рибић-Зеленовић, редовни професор

Ужа научна област: Примењена хемија

 

  • др Томислав Љ. Тришовић, ванредни професор

Ужа научна област: Инжењерски процеси

 

  • др Павле Машковић, ванредни професор

Ужа научна област: Примењена хемија

 

  • др Јелена Младеновић, доцент

Ужа научна област: Примењена хемија

 

  • др Јелена Машковић, доцент

Ужа научна област: Примењена хемија

 

  • др Милан Николић, доцент

Ужа научна област: Инжењерски процеси

 

  • др Игор Ђуровић, доцент

Ужа научна област: Примењена хемија

 

  • Данијела Стојковић, сарадник у настави

Ужа научна област: Примењена хемија