Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Шеф катедре: Проф. др Гордана Шекуларац

 

Наставници и сарадници:

 

  • др Гордана Шекуларац, редовни професор

Ужа научна област: Мелиорације земљишта и уређење вода

 

  • др Милена Ђурић, редовни професор

Ужа научна област: Физиологија биљака

 

  • др Љиљана Бошковић-Ракочевић, редовни професор

Ужа научна област: Педологија и агрохемија

 

  • др Горан Дугалић, редовни професор

Ужа научна област: Педологија и агрохемија

 

  • др Марија Гавриловић, доцент

Ужа научна област: Пољопривредна механизација

 

  • маст. инж. пољ. Анђелка Попадић, сарадник у настави

Ужа научна област: Физиологија биљака