Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

tomislav_trisovic

Лични подаци

Томислав Љ. Тришовић је рођен 1962. године у Краљеву.

Школска спрема:

Основну и средњу школу је завршио у Краљеву 1981. године када је уписао Технолошко-металушки факултет у Београду. Дипломирао је на Неорганском одсеку,  Електрохемијској групи  на катедри за физичку хемију и електрохемију 1988. године.  Од 1989. године је запослен у Институту техничких наука САНУ као истраживач, где се бави истраживањима из области електрохемијског добијања нових материјала. Последипломске студије је уписао 1990. године на Универзитету у Београду на групи за конверзију енергије. Магистраску тезу одбранио је 1993. године, а докторску дисертацију 2004 године. У звање истраживач сарадник изабран је новембра 1994 године.

 

Научна делатност

У научно-истраживачким раду се бави феноменима електрохемијског таложења и растварања метала, легура и других металних композита као и електроорганском синтезом и карактеризацијом полимера. У досадашњем научно-истраживачком раду објавио је 18 радова у часописима међународног значаја, саопштио је 16 радова на скуповима међународног и националног значаја и аутор је 19 патената и добитник 12 награда.

Учесник је неколико пројеката који су дали практичне резултате из области електрохемије, синтерованих материјала, машинства.