Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

Snezana Bogosavljevic Boskovic


E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Снежана Богосављевић – Бошковић је рођена 24. 01.1964. године у Ивањици, Република Србија. Држављанин је Републике Србије, српске националности. Живи и ради у Чачку. Удата је и мајка једног детета.

 

Образовање

 • Доктор наука (1994) – Пољопривредни факултет, Универзитета у Београду.
  Стечено научно звање - доктор биотехничких наука.
 • Магистар наука (1990) – Пољопривредни факултет, Универзитета у Београду.
  Стечени академски назив: магистар биотехничких – зоотехничких наука.
 • Дипл. инжењер (1986) – Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу.
  Стечени академски назив: дипломирани инжењер агрономије општег смера.

 

Радно место и избори у научно-наставна звања

- Институција

Засновала је радни однос на Агрономском факултету у Чачку, 29. септембра 1987. год. у својству асистента приправника. У току своје професионалне каријере, на Агрономском факултету, стекла је сва научно-наставна звања и од 2006.године је редовни професор за ужу научну област Сточарство.

- Звања:
 • Редовни професор – од 2006. год;
 • Ванредни професор – 2000 – 2006;
 • Доцент – 1995 – 2000;
 • Асистент - 1991 – 1995;
 • Асистент приправник - 1987 – 1991.

 

Наставни рад и резултати наставног рада:

- Реализација наставе:

Основне академске студије, предмети:
           Зоотехника,
           Органско сточарство,
           Зоотехника II,          
           Анималне сировине;
Мастер академске студије, предмет:
             Одгајивање и репродукција непреживара;
Докторске академске студије, предмети:
             Методе научно-истраживачког рада,
             Процена приплодне вредности домаћих животиња,
             Биотехнологија у живинарству.
             Савремени технолошки поступци у анималној производњи.
 
- Резултати наставног рада:
 • Монографија, практикум и више приручника из области Одгајивања и репродукције домаћих животиња;
 • Менторство или чланство у комисијама за оцену и одбрану већег броја, докторских дисертација, магистарских теза и дипломских радова студената.

 

Стручно – професионални допринос (важнији резултати):

 • Публиковала преко 250 научних радова и саопштења;
 • Учесник или руководилац у реализацији 6 научно-истраживачких пројеката финансираних од стране МПНТР (пројектни циклуси од 1996. године до данас);
 • Учесник у реализацији: међународног научно-истраживачког пројекта, реализованог у сарадњи са Instituto Sperimentale Italiano ”Lazzaro Spallanzani”, Milano, 2005-2007;
 • члан Светске научне асоцијације живинара (World’s Poultry Science Association);
 • Рецензент радова међународног часописа Journal of Central European Agriculture (JCEA);
 • Рецензент радова националног часописа Acta Аgriculturae Serbica;
 • Рецензент радова публикованих у националним и међународним часописима, као и у зборницима радова са домаћих и међународних научних скупова-већи број;
 • Члан организационог и програмског одбора научних конференција-већи број;
 • Рецензент већег броја монографија, уџбеника и практикума из уже научне облати.

 

 Допринос академској заједници:

 • Члан Наставно-научног већа Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу;
 • Члан Стручног већа за биологију и хемију са хемијским инжењерством и биотехнологијом Универзитета у Крагујевцу, 2004;
 • Продекан за наставу и научно-истраживачки рад Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, 2004-2006;
 • Заменик председника Суда части Универзитета у Крагујевцу, 2007-2011;
 • Шеф Kатедре за сточарство и технологију прераде анималних сировина, 2009-2014; 2016-;
 • Члан комисија за избор у наставно научна звања већег броја наставника и сарадника;
 • Учесник у раду факултетских тела за израду акредитационих докумената, 2007, 2013 и 2019.
 • Члан Научног савета Фонда за науку Републике Србије, 2019 -;
 • Члан Сената Универзитета у Крагујевцу, 2022 - ;

 

Допринос широј друштвеној заједници:
 • Министар пољопривреде и заштите животне средине Владе Републике Србије, 2014-2016;
 • Посланик у Народној скупштини Републике Србије, 2012-2014; 2016-2020;
 • Члан Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије, 2016-2020;
 • Члан Одбора за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије, 2016-2020;
 • Члан Сталне делегације у Интерпарламентарној унији Народне скупштине Републике Србије, 2016-2020;
 • Члан Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Народне скупштине Републике Србије, 2012-2014;
 • Заменик члана Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине Републике Србије, 2012-2014.  
 • Решењем Министра правде именована за судског вештака – ужа специјалност: одгајивање и репродукција домаћих животиња, 2011 -;
 • Члан Управног одбора Института за нуклеарна истраживања „Винча“, 2020 -;

 

Реализовани пројекти

 

Публикације (List of Publications)