Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

tomo_milosevic


E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +381 32 303 407

 

Лични подаци:

Рођен је 5. фебруара 1960. године у Чачку. Држављанин је Републике Србије, а по националности je Србин православне вероисповести. Ожењен је и отац двоје деце.

 

Образовање:

Основну школу је завршио у Прислоници и Прељини, а гимназију у Горњем Милановцу. Студије на Агрономском факултету у Чачку је уписао 1979. године, а дипломирао 1983.

Последипломске студије је уписао 1984. године на Пољопривредном факултету у Сарајеву, а магистрирао 1987.

Докторску дисертацију под називом “Утицај подлога на динамику садржаја минералних и органске материје у неким вегетативним и репродуктивним органима шљиве” одбранио је на Пољопривредном факултету у Новом Саду 1992. године.

Служи се руским и енглеским језиком.

 

Запослење:

Засновао је радни однос на Агрономском факултету 23. октобра 1984. године на радно место и у звању асистента-приправника стекавши до данас сва звања на Факултету. Редовни је професор за ужу научну област Воћарство од 2003. године.

 

Академска каријера:

Кретање у академиској каријери се одвијало следећим током:

 • 1984‒1990, асистент‒приправник;
 • 1990‒1992, асистент;
 • 1992‒1993, асистент са докторатом;
 • 1993‒1998, доцент;
 • 1998‒2003, ванредни професор;
 • 2003, редовни професор.

 

Научна делатност:

 • Објавио је као аутор или коаутор 328 библиографских јединица. Аутор је једног уџбеника, аутор и коаутор четири научне монографије, од којих је једна на енглеском језику са међународном рецензијом и два поглавља (chapter) у књизи Advances in Plant Breeding Strategies: Fruits (Springer Nature) и Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constrains (Elsevier Inc.), Plant Ionomics: Sensing, Signaling and Regulation (John Wiley & Sons Ltd.) и Cultivation for Climate Change Resilience, Temperate Fruit Trees (CRC Press, Taylor & Francis Group).
 • Био је ментор или члан Комисија за одбрану преко 120 Дипломских и/или завршних, 6 Специјалистичких и 7 Магистарских радова. Руководио је израдом две, а тренутно руководи израдом једне Докторске дисертације.
 • Коаутор је сорте кајсије ‘Александар’.
 • Учествовао је као истраживач у реализацији научно-истраживачких пројеката одобрених од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије као и једног међународног (FAO & IBPGR).
 • Био је руководилац научно-истраживачког пројекта под називом “Унапређење технологије гајења кајсије” (ТР 20099) кога је финансирало МНТР Републике Србије у периоду 2008-2011, а сада је један од учесника у реализацији Пројекта бр. 451-03-47/2023-01/200088 (бивши ТР 31064) за 2023. годину и Пројекта који је финансирало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за период 2017/2018. година.
 • Један од уредника часописа: Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) (https://acs.agr.hr), Зборник Научних Радова Института ПКБ Агроекономик (www.institutpkb-agroekonomik.com), Asian Journal of Agricultural Sciences (www.maxwellsci.com), Journal of Central European Agriculture (www.jcea.agr.hr), Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus (www.aqua.ar.wroc.pl), ARPN Journal of Agricultural & Biological Science (www.arpnjournals.com).
 • Рецензент је у међународним часописима реферисаним у WebofScience®, ISIWebofKnowledgeSM, Science Citation Index Expanded®, Scopusи другим сервисима: South African Journal of Botany, Current Nanocience, Molecules, Journal of Agricultural Science and Technology, Functional Plant Biology, Scientia Horticulturae, Hortorum Cultus, Journal of Elementology, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Journal of the Science of Food and Agriculture, Fruits, Pakistan Journal of Agricultural Sciences, International Journal of Fruit Science, Horticultural Science, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, Plant Growth Regulation, Rodriguésia, Bulgarian Chemical Communications, Acta Horticulturae, Agriculturae Conspectus Scientificus, Journal of Soil Science and Plant Analysis, Journal of Plant Nutrition, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Agronomy, Genetika и др.
 • Главни и одговорни уредник је часописа Acta Agriculturae Serbica кога издаје Агрономски факултет у Чачку.
 • Гостујући урединик је часописа Horticulturae MDPI: Special issue "Strategies and Practices of Fertilization Management of Horticultural Crops" (https://www.mdpi.com/journal/horticulturae/special_issues/fertilization_management).

 

Функције на Факултету и Универзитету

Био је продекан за наставу и научно-истраживачки рад у периоду од 1996-1998. године, члан Стручних већа Универзитета у Крагујевцу од 2002-2006. и 2010. године и председник Савета Факултета од 2002-2004. Обављао је функцију шефа одсека за Помологију на постдипломским студијама и шефа Катедре за воћарство и виноградарство у неколико мандата. Од 04.12.2018. до 2021. године обављао је функцију декана. Од 13.12.2021. до 26.04.2022. је био вршилац дужности декана, а од 27.04.2022. године је изабран на ову функцију за други мандатни период.

 

Избор значајнијих публикација

 

Р/б

Уџбеници и научне монографије

М

Слика

1.

Милошевић, Т. 1997. Специјално воћарство (уџбеник). Агрономски факултет и Заједница за воће и поврће, стр. 1-580 (ISBN 86-82107-13-9, ID=50836748), Чачак-Београд.

M40

specijlno-vocarstvo1

2.

Петровић, С., Милошевић, Т. 1998. Малина-технологија и организација производње (научна монографија). Агрономски факултет, стр. 1-229 (YU ISBN 86-82107-15-5, ID=70009868), Чачак.

M40

malina1a

3.

Петровић, С., Милошевић, Т. 2002. Малина-технологија и организација производње (научна монографија - друго допуњено и измењено издање). Агрономски факултет, стр. 1-245 (ISBN 86-82107-31-7, COBISS.IR-ID=97260300), Чачак.

M40

malina2a

4.

Милошевић, Т. 2002. Шљива-технологија гајења (научна монографија). Агрономски факултет, стр. 1-167 (ISBN 8682107-31-7, COBISS-ID=97260300), Чачак.

M40

sljiva1

5.

Petrovic, S., Milosevic, T. 2005. Raspberry from Serbia (scientific monography). Faculty of Agronomy, pp. 1-256, (ISBN 86-84383-40-0, COBISS.SR-ID=124030732), Cacak.

M40

raspberry1

6.

Milošević, T., Milošević, N. (2018): Plum (Prunus spp.) Breeding. In: Al-Khayri, J.M., Jain, M.S., Johnson, D.V. (Eds.), Advances in Plant Breeding Strategies: Fruits. Volume 3, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, pp. 165-215. eBook ISBN: 978-3-319-91944-7; Hardcover ISBN: 978-3-319-91943-0, Softcover ISBN: 978-3-030-06334-4, 990 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91944-7_5

М11

7.

Milošević, T., Milošević, N. (2019): Soil fertility: Plant nutrition vis-à-vis fruit yield and quality of stone fruits. In: Sirvastava, A.K., Chengxiao, H. (Eds.), Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints. ©Elsevier Inc., Paperback, pp. 583-605. ISBN: 978-0-12-818732-6, 776 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818732-6.00041-1

М11 Fruit crops

8.

Петровић, С., Милошевић, Т., Јевремовић, Д., Глишић, И., Милошевић, Н. (2020): Јагодасто воће – технологија гајења, заштите и прераде. Агрономски факултет и Институт за воћарство, Чачак, (ISBN: 978-86-87611-76-4), стр. 1-728.

М41
Jagodasto voce 1

9.

Milošević, T., Milošević, N. (2023): Role of nutrients in modifications of fruit quality and antioxidant activity. In: Singh, V.P., Siddiqui, M.H. (Eds.), Plant Ionomics: Sensing, Signaling and Regulation, First Edition. John Wiley & Sons Ltd., Hoboken, NJ, pp. 148-168. ISBN: 978-1-119-80301-0.

М11
Jagodasto voce 1

10a.

Milošević, T., Milošević, N. (2023): Behavior of Apricot (Prunus armeniaca L.) under Climate Change. In: Abul-Soad, A.A., AI-Khayri, J.M. (Eds.), Cultivation for Climate Change Resilience, Temperate Fruit Trees. Volume 2, First edition, Chapter 10, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton. FL, USA, pp. 226-248. ISBN: 978-1-032-3973-68. doi: 10.1201/9781003351153-13

М11
Jagodasto voce 1

10b.

Milošević, N., Milošević, T. (2023): Impact of Climate Change on Plum (Prunus domestica L.). In: Abul-Soad, A.A., AI-Khayri, J.M. (Eds.), Cultivation for Climate Change Resilience, Temperate Fruit Trees. Volume 2, First edition, Chapter 11, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton. FL, USA, pp. 249-270. ISBN: 978-1-032-3973-68. doi: 10.1201/9781003351153-14

 

Публикације (List of Publications)