Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

vladimir_kurcubic


E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

              Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Рођен 06.06.1964. године. Држављанин Републике Србије. Има двоје деце. Живи у Чачку.

 

Образовање

Завршио основну школу у Чачку 1978 године и средњу медицинску школу у Чачку 1982 године, са одличним успехом.

Уписао Ветеринарски факултет Универзитета у Београду 1982 године. Након одслужења војног рока (ЈНА), започео студије на Ветеринарском факултету у Београду 1983 године, одсек Ветеринарска медицина. Дипломирао на Ветеринарском факултету у Београду 16.03.1989 године, са просечном оценом 8,74.

Исте године, као стипендиста Републичког Фонда за науку, уписао прву годину постдипломских магистарских студија на одсеку ветеринарска превентивна медицина, на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду.

Пред испитном комисијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде положио стручни испит 28.06.1991 године.

Успешно одбранио магистарску тезу под насловом „Серолошка испитивања говеда на инфекцију вирусом Бовине вирусне дијареје" 20.10.1993 године, и на основу тога добио диплому о стеченом академском називу Магистар ветеринарских наука (просечна оцена 9,40).

Успешно одбранио докторску дисертацију под називом "Упоредно испитивање имуногености моновалентне и поливалентне инактивисане вакцине припремљене од вируса говеђе дијареје" 11.06.2004. године, на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду, и стекао академски назив доктора ветеринарских наука.

Служи се енглеским језиком.

 

Запослења и Академска каријера

Прво запослење у д.д. „Сточар" Чачак, 01.04.1989. године, као шеф ветеринарске службе на фарми товне јунади у Мрчајевцима и кооперацији.

У Ветеринарском специјалистичком институту „Краљево" и Ветеринарској станици у Горњем Милановцу завршио приправнички стаж (једну годину, по 6 месеци). Положио стручни испит 28.04.1991. године.

До 10.04.1995. године радио је као руководилац ветеринарске службе Д.Д. СТОЧАР, Чачак, а затим до 10.04.1997. године као управник погона за клање животиња и прераду меса д.д. „Сточар" Чачак.

Приватна ветеринарска амбуланта, Катрга, од 10.04.1997. до 01.10.1998. године - обављао послове теренског ветеринара.

 

Академска каријера

Агрономски факултет Чачак - изабран 01.10.1998. године за асистента на предмету Зоохигијена са основама ветеринарства (ужа научна област: ветерина), и реизабран априла 2003. године.

Агрономски факултет Чачак - изабран 29.06.2006. године у звање доцента за ужу научну област технологија анималних сировина, и реизабран током 2011. године.

Агрономски факултет Чачак - изабран 14.11.2012. године у звање ванредног професора за ужу научну област технологија анималних сировина.

Изабран у звање редовног професора одлуком Сената Универзитета у Крагујевцу од 28. октобра 2021. године.

 

Научна делатност

Аутор је 167 научних радова и саопштења, једног уџбеника, једног практикума, 2 приручника и четири техничка и развојна решења.

Учествоваo је у реализацији више домаћих научноистраживачких и стручних пројеката и два међународна пројекта.

Међународни научноистраживачки пројекти који су имали финансирање од стране међународних институција:

  • Учесник успешно реализованог пројекта: "Attivita di sostegno perlo sviluppo della filiera latte in Serbia (area di Cacak)" - „Активности подршке развоју млекарства у Србији (регија Чачка)", финансиран од стране Министарства спољних послова Италије, реализован од стране седам (7) истраживача Агрономског факултета у Чачку и истраживача са Instituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani", Milano, Italija, у трајању од 18 месеци, од 2005. до 2007. године.
  • Одговорно лице при изради успешне студије изводљивости за оснивање Центра за развој агро-бизниса на Пештеру, сачињене за потребе конзорцијума UNOPS-EUPROGRES-a. Припремљена је од стране већег броја истраживача и стручњака, под окриљем Агрономског факултета у Чачку, као консултантске куће, уговором бројUNOPS-EUPROGRES-2012-S-018.

а) у ранијем периоду

1) Сарадник на истраживачко-развојном пројекту Републичког фонда за технолошки развој: „Истраживање могућности производње дијагностичких средстава за дијагностику неких заразних болести домаћих животиња и зооноза“, 1989-1990.

2) Истраживач-сарадник на технолошком пројекту „Организација и унапређење робних фармера у сточарству“, ев. бр. пројекта БТР.5.05.0536.А., који је финансирало Министарство науке, у трајању од 3 године (01.01.2002 до 31.12.2004. године). НИО реалзатори пројекта су били Агрономски факултет Чачак, Пољопривредни факултет Земун, Пољопривредни факултет Нови Сад и Пољопривредни факултет Лешак. На пројекту је учествовало 5 организација корисника - партиципаната и 21 истраживач са укупно 81 истраживачких месеци.

3) Сарадник и реализатор на посебном пројекту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) „Подршка развоју удружења одгајивача свиња „Чачак" - образовање и тренинг фармера", одобреног Закључком Владе Републике Србије 05 број 32-1358 од 10.марта 2005. године. Време трајања пројекта: од 01.04.2005. године до 31.08.2005. године.

б) у току последњег изборног периода

1) Истраживач-сарадник на Пројекту из групе интегралних и интердисциплинарних истраживања за период 2011-2014 (III), Но. 046009: „Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту“, који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. НИО носиоц пројекта је Институт за хигијену и технологију меса - Београд, а једна од НИО учесница је Агрономски факултет Чачак. Руководилац пројекта је др Лазар Турбатовић, научни саветник. Пројекат је започео 01.01.2011. године, трајао до 2019. године.

2) Истраживач-сарадник на Пројекту из програма технолошког развоја, Но. ТР 31001: „Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара", који финансира Министарство науке. НИО реализатори су Пољопривредни факултет Приштина - Зубин Поток и Агрономски факултет Чачак, руководилац пројекта др Зоран Илић, редовни професор. Пројекат је започео 01.01.2011. године, у трајању од 4 године.

3) Истраживач-сарадник на технолошком пројекту Но. 20015: „Примена савремених трендова у производњи, репродукцији, превентиви и здравственој заштити преживара у циљу њихове добробити и биосигурности“, који финансира Министарство науке. НИО реализатори су Пољопривредни факултет Приштина - Зубин Поток и Агрономски факултет Чачак, руководилац пројекта др Зоран Илић, ванредни професор. Пројекат је започео 01.04.2008. године, у трајању од 3 године.

4) Учествовао на такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији 2007. године, под покровитељстом Министарства науке и заштите животне средине, као вођа тима „КОРИФЕЈИ“ (шифра ПР1273К22), са иновативним производом - Млеко обогаћено (фортификовано) селеном. Осмочлани тим се пласирао на ранг листи прве категорије тимова на 17. место.

5) Један од извршиоца успешно реализованог посебног пројекта МПШВ „Програм директне едукације, тренинга и издавања брошура за пољопривредне произвођаче (чланове УОС Чачак) - примена најсавременијих биотехнолошких метода, супериорне генетике и контроле квалитета производа у циљу повећања професионалних компетенција фармера и увећања вредности сертификоване робе и производа“, а о чему сведочи Уговор Удружења одгајивача свиња „Чачак" Чачак и МПШВ број401-00-7367/2-2006-03 од 20.07.2006.

6) Један од извршиоца успешно реализованог пројекта „Програм директне едукације, тренинга и издавања брошура за пољопривредне произвођаче (чланове УОГ „Градина" Чачак) - активности подршке развоју говедарства моравичког, рашког и златиборског округа“, о чему сведочи Уговор Удружења одгајивача говеда „Градина" Чачак и МПШВ број401-00-07529/ 2-2006-03 од 24.05.2006. године. Време трајања пројекта: мај-новембар 2006. године (7 месеци).

7) Један од извршиоца успешно реализованог пројекта „Едукација и медијски трансфер знања у пољопривреди“, реализованог у сарадњи са МПШВ (Уговор Удружења одгајивача свиња „Чачак" и МПШВ број 401-00-7965/2007-03 од 27.11.2007. Време трајања пројекта: децембар 2007 - јун 2008. године (7 месеци).

8) Шифра пројекта: Уговор Удружења одгајивача говеда „Градина“ Чачак и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број401-00-7960/2007-03 од 21.11.2007. године. Назив пројекта: „Едукација у пољопривреди“, а о чему сведочи, приступили смо реализацији наведеног пројекта. Финансира: МПШВ. Време трајања пројекта: децембар 2007 - јун 2008. године (7 месеци). Руководилац пројекта: др Милун Петровић, дипл. инг. Статус наставника у пројекту: извршиоц - едукатор. Број месеци-година: 7 месеци.

 

Публикације (List of Publications)