Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

gordana_sekularac


E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Гордана М. Шекуларац је рођена 1959. године у Лучанима. Држављанин је Републике Србије. Живи и ради у Чачку.

 

Образовање

Основну и средњу школу завршила је у Чачку. Агрономски факултет у Чачку уписала је школске 1978/79. године, а дипломирала 1983. године са просечном оценом 8,03. Последипломске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Сарајеву, смер Уређење пољопривредног земљишта, уписала је школске 1984/85. године и завршила са просечном оценом 9,38. Магистарски рад ”Узроци нефункционалности Чачанског Хидромелиорационог система” одбранила је 13.03.1989. године, под менторством академика, проф. др Миховила Влахинића. Докторску дисертацију ”Однос интензитета ерозије и степена еродираности земљишта слива реке Каменице”, одбранила је 06.07.2000. године, на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, под руководством проф. др Батрића Спалевића, Пољопривредни факултет у Земуну Универзитета у Београду.

Служи се енглеским језиком.

 

Запослење

Гордана М. Шекуларац је запослена на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, од 1984. године до данас.

 

Академска каријера

На Агрономском факултету у Чачку, 1984-1989. године, асистент-приправник;

На Агрономском факултету у Чачку, 1989-2000. године, асистент;

На Агрономском факултету у Чачку, 2000-2007. године, доцент;

На Агрономском факултету у Чачку, 2007-2013. године, ванредни професор;

На Агрономском факултету у Чачку, 31.01.2013. године, редовни професор.

Гордана М. Шекуларац обавља функцију шефа Катедре за земљиште и механизацију од фебруара 2021. године. Наведену функцију вршила је, такође, у периоду од 2002-2006., као и од 2015-2016. године.

 

Научна делатност

 • Објавила је 173 научна рада и саопштења;

 • Аутор је 1 уџбеника и 1 практикума;

 • Учесник је великог броја научних скупова у земљи и иностранству;

 • Била је ментор 1 завршног-мастер рада, као и члан комисија за оцену и одбрану 2 докторске дисертације, 2 магистарска рада, 1 завршног-мастер рада, 1 специјалистичког, као и већег броја дипломских радова;

 • Била је члан је Научног одбора међународног часописа Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), 2013-мај 2021. године;

 • Рецензент је радова у водећем националном часопису ”ZEMLJISTE I BILJKA - SOIL AND PLANT - ПОЧВА и РАСТЕНИЕ”, Српског друштва за проучавање земљишта, Београд, Србија, ISSN 2560-4279 (Online) ISSN 0514-6658 (Print);

 • Рецензент је радова у водећем националном часопису ”LETOPIS NAUČNIH RADOVA - ANNALS OF AGRONOMY (Ann. Agron.)”, Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, Србија, ISSN 0546-8264 (Štampano izdanje) ISSN 2560-3183 (Online);

 • Рецензент је радова у националном часопису Acta Аgriculturae Serbica, Агрономског факултета Универзитета у Крагујевцу ISSN 0354-9542 (printed); ISSN 2560-3140 (online);

 • Члан је Српског Друштва за проучавање земљишта;

 • Учествовала је у реализацији 2 регионална, 6 домаћих научно-истраживачких пројеката и 3 пројекта Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије;

 • Учествовала је у рецензирању 1 универзитетског уџбеника и 1 монографије националног значаја;

 • Рецензирала је већи број радова публикованих у националним и међународним часописима, као и у зборницима радова са домаћих и међународних научних скупова;

 • Била је члан, као и председник организационог одбора већег броја научних конференција.

 

Публикације (List of Publication)