III међународни конгрес “Технологија, квалитети безбедност хране”

и

XVII међународни симпозијум “Технологија хране за животиње”

 

Конгрес и симпозијум FoodTech 2016, који организује Научни институт за прехрамбене технологије из Новог Сада, одржаће се од 25-27. октобра 2016. године у Новом Саду.

 

Позив за достављање извода радова (Call for papers) >>>>

Продужен рок за достављање извода радова >>>>

 

Више информација на званичном сајту конгреса www.foodtech2016.uns.ac.rs

 

 

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит