УНИКГ имплементација курсева - 2 - CaSA

 

На Агрономском факултету у Чачку 28. и 29. маја 2016. године у оквиру  Радног Пакета 7 – Пилот имплементација стручних курсева (7.1 Имплементација класичних стручних курсева и 7.2 Имплементација on-lineстручних курсева) наставници средњих школа у области рада пољопривреде, производње и прераде хране из Обреновца, Ваљева и Пожеге похађали су курсеве:

Органска сточарска производња. Аутор и реализатор курса Симеон Ракоњац;

Инвазивне врсте – интродукција, ширење и утицаји на животну средину. Аутори курса су и реализатори курса др Снежана Танасковић и др Милевица Бојовић.

Примена табеларних прорачуна у области пољопривреде.Аутор и реализатор курса Душан Марковић.

Присутне наставнике у име домаћина поздравио и пожелео успешан рад продекан за науку, проф.др Лека Мандић.

Фотографије >>>>

 

 

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит