Упитник за дипломиране зоотехничаре

 

На почетној страници сајта Међународне конференције INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE (ISAS) 2016 (http://www.livestocksym.com/)

налази се линк за Упитник за дипломиране сточаре/зоотехничаре. Уколико сте дипломац неког од Универзитета у Србији најљубазније Вас молимо да упитник попуните и допринесете истраживању и припреми панела Квалитетно образовање за квалитетну пољопривреду: кључне компетенције за 21. век на смеру Зоотехника у Србији.

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит