Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Обавештавамо вас да су пријаве за Осму конференцију младих хемичара Србије отворене. Осма конференција младих хемичара Србије ће се одржати у суботу, 29. октобра 2022. године на Хемијском факултету у Београду.

Рок за пријављивање учешћа и подношење апстраката је 5. октобар 2022. године. Пријавни формулар и темплат за апстракт (са упутством за попуњавање) можете наћи на следећем линку:

https://docs.google.com/forms/d/10Cr6R70048ParjPfPcyboAsSb7uSbCSASmXh1GvEiI0/edit?usp=sharing

Циљ Конференције је презентација резултата младих хемичара Србије и земаља региона из области хемије, хемијске технологије и металургије, који су остварени у оквиру завршних, дипломских, мастер и докторских радова, као и боравака на пракси у земљи и иностранству.

Научна саопштења покривају дванаест тематских области:

   - Аналитичка хемија/Analytical chemistry (AC)
   - Биохемија и биотехнологија/Biochemistry and biotechnology (BB)
   - Физичка хемија/Physical chemistry (PC)
   - Хемија макромолекула и нанотехнологија/Chemistry of macromolecules and
   nanotechnology (CMN)
   - Индустријска и примењена хемија/Industrial and applied chemistry (IAC)
   - Медицинска хемија/Medicinal chemistry (MC)
   - Настава и историја хемије/Chemical education and history of chemistry
   (CE)
   - Наука о материјалима/Materials science (MS)
   - Неорганска хемија/Inorganic chemistry (IC)
   - Органска хемија/Organic chemistry (OC)
   - Теоријска хемија/Theoretical chemistry (TC)
   - Зелена хемија/Green chemistry (GC)

Ове године ће бити одржано једно пленарно предавање и два предавања по позиву.

Званични језици Конференције су СРПСКИ и ЕНГЛЕСКИ. Учесници се могу пријавити за следеће врсте саопштења:

   - Usmeno saopštenje na engleskom jeziku
   - Usmeno saopštenje na srpskom jeziku
   - Postersko saopštenje na engleskom jeziku
   - Postersko saopštenje na srpskom jeziku


Учесници који пријаве саопштење не плаћају котизацију за учешће на Конференцији.

Награде за најбоља саопштења (постерско и усмено) додељују EYCN (Европска мрежа младих хемичара) и EuChemS. За награде се могу квалификовати само учесници који своја саопштења презентују на енглеском језику.

Организациони одбор Осме конференције младих хемичара Србије