УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 

Обавештење о одржавању наставе на докторским академским студијама

Петак, 20. 01. 2017. год.  10-15  часова  Методе инструменталне анализе

Петак, 27. 01. 2017. год.  12-1630  часова  Експериментална статистика

Понедељак, 30. 01. 2017. год.  12-1630  часова  Експериментална статистика

Понедељак, 30. 01. 2017. год.  17-1930 часова  Методе инструменталне анализе

 

Обавештење о одржавању наставе на мастер академским студијама

 

Мастер академске студије ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Среда, 18. 01. 2017. год. 12-14  часова     Хемијске анализе пољопривредних и прехрамбених производа

Четвртак, 19. 01. 2017. год. 09-12  часова   Хемијске анализе пољопривредних и прехрамбених производа

Петак, 20. 01. 2017. год. 12 - 15 часова    Виши курс технологије алкохолних пића

 

                                                   Секретаријат Агрономског факултета

 

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит