УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 

Обавештење о одржавању наставе на докторским академским студијама

Среда, 22. 03. 2017. год.  10-12  часова  Методе инструменталне анализе

Среда, 22. 03. 2017. год.  12-1630  часова  Експериментална статистика

 

                                                   Секретаријат Агрономског факултета