УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
- ОКТОБАРСКИ РОК  шк. 2017/2018 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ  ИСХРАНЕ НЕПРЕЖИВАРА

08. 10. 2018.године у  1100

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ  ИСХРАНЕ ПРЕЖИВАРА

10. 10. 2018.године у  1000

МЕТОДЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

05. 10. 2018. године у  12 00

САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЈА ЗЕМЉИШТА

10. 10. 2018. године у  12 00

ПОМОЛОГИЈА

10. 10. 2018. године у  9 00

САВРЕНЕНИ ПРИНЦИПИ ПОМОТЕХНИКЕ

10. 10. 2018. године у  11 00

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ КЛАСИЧНЕ И МОЛЕКУЛАРНЕ ГЕНЕТИКЕ

08. 10. 2018.године у  1000

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СТАТИСТИКА

09. 10. 2018.године у  1200

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ РАЗМНОЖАВАЊА ВОЋАКА

10. 10. 2018. године у  10 00

Задња измена истакнута: 05.10. 2018. године

 

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

ДОКТОРСКИМ  СТУДИЈАМА-СЕПТЕМБАРСКИ РОК   шк. 2017/2018 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ  ИСХРАНЕ НЕПРЕЖИВАРА

06. 09. 2018.године у  1000

и

20. 09. 2018.године у  1000

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ  ИСХРАНЕ ПРЕЖИВАРА

13. 09. 2018.године у  1000

ШТЕТОЧИНЕ И ИНСЕКТИ ВЕКТОРИ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА

18. 09. 2018.године у  800

 

Задња измена истакнута:  14. 09. 2018.године

 

 

 

Секретаријат Агрономског факултета