УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 

Обавештење о одржавању наставе на докторским академским студијама
студијски програм АГРОНОМИЈА

 

Субота,  22.12.2018.год.   од 10,30 часова  Методе научноистраживачког рада

Субота,  22.12.2018.год.   од 13,00 часова  Експериментална статистика

 

Објављено 19.12.2018.године

 

Секретаријат Агрономског факултета