УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 

СЕПТЕМБАРСКИ  I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  23.08.и 24. 08. 2017.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија

30.08.2017. у 1100

 

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

 

Писмени део испита 01.09.2017. у 1100

Усмени део испита 05.09.2017. у 1100

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

28. 08. 2017. у 1300,

каб. бр. 38

29. 08. 2017. у 900

Све Органске хемије и Биохемије

25.08.2017. године у 900

 

Контрола квалитета производа;

Адитиви у прехрамбеној индустрији;

Технологија кондиторских производа;

Технологија угљених хидрата 2

Укупни колоквијум из вежби 28.08.2017. у 1200

Писмени део испита 28.08.2017. у 1200

Усмени део испита 30.08.2017. у 900

Технологија угљених хидрата 1

Писмени део испита 28.08.2017. у 1200

Усмени део испита 28.08.2017. у 1400

Задња измена објављена  14.07.2017. године

 

СЕПТЕМБАРСКИ  I I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  06.09.и 07. 09. 2017.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

 

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Контрола квалитета производа;

Технологија угљених хидрата 1;

Технологија кондиторских производа;

Технологија угљених хидрата 2

Укупни колоквијум из вежби 11.09.2017. у 900

Писмени део испита 12.09.2017. у 900

Усмени део испита14.09.2017. у 900

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Писмени део испита12.09.2017. у 900

Усмени део испита  13.09.2017. у 1400


Објављено 12.07.2017.године

 

ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  21.09.и 22. 09. 2017.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

 

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Контрола квалитета производа; Технологија кондиторских производа

Укупни колоквијум из вежби 25.09.2017. у 900

Писмени део испита 26.09.2017. у 900

Усмени део испита 05.10.2017. у 900

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Писмени део испита 26.09.2017. у 900

Усмени део испита 27.09.2017. у 900

Технологија угљених хидрата 1

Писмени део испита 26.09.2017. у 900

Усмени део испита 02.10.2017. у 900

Технологија угљених хидрата 2

Писмени део испита 21.09.2017. у 900

Усмени део испита 29.09.2017. у 900

Објављено 12.07.2017.годинe

Секретаријат Агрономског факултета