Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

Obaveštenje za junski i julski rok za Organsku hemiju

Organsku hemiju 1 i Organsku hemiju 2

26.6. 2020. u 9h kako je predviđeno planom održaće se ispit:

9h Kolokvijum iz vežbe

10h ispit teorija

Imate mogućnost da pola ispita polažete (zaključno sa aldehidima i ketonima) u junskom roku a drugu polovinu (karboksilne kiseline i ugljeni hidrati za Organsku hemiju tj.heterociklična jedinjenja i mehanizmi organskih reakcija za Organsku hemiju 1.) u julskom roku.

8.7.2020. u 9h kako je predviđeno planom održaće se ispit:

9h Kolokvijum iz vežbe

10h ispit teorija

Imate mogućnost da pola ispita polažete (zaključno sa aldehidima i ketonima) u junskom roku a drugu polovinu (Karboksilne kiseline i Ugljeni hidrati za Organsku hemiju tj.heterociklična jedinjenja i mehanizmi organskih reakcija za Organsku hemiju 1.) u julskom roku.

Dr Jelena Mladenović

28.5.2020.