Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Дана 08.11.2016.године

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ ОБАВЕШТАВА да је заказана  ЈАВНА ОДБРАНА МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ кандидата ВИОЛЕТЕ ПЕТРОВИЋ-ЛУКОВИЋ, дипл. инж. агрономије под насловом «Одређивање метаболичког, енергетског и нутритивног статуса млечних крава у перипарталном периоду и током пуне лактације на основу промена и корелација карактеристичних биохемијских параметара крви и млека»  за петак 18.11.2016.гине  у 13,00 часова у Свечаној сали Факултета  пред Комисијом у саставу:

1.      др  Радојица Ђоковић, редовни  професор, Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Ветерина; ментор, председник;

2.      др Милун Петровић, ванредни   професор, Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Сточарство; члан;

3.      др Владимир Досковић, доцент, Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Исхрана домаћих животиња, члан;

4.      др Марко Цинцовић, доцент,  Пољопривредни факултет у Новом Саду Универзитета у Новом  Саду, ужа научна област: Патолошка физиологија, члан.