Термини заказаних испита и колоквијума на мастер студијама јунски и јулски рок 21.6.2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

МАСТЕР  АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - ЈУНСКИ  РОК   шк. 2016/2017 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АГРОНОМИЈА    

ПРЕДМЕТ

ИСПИТ

КОРОВИ И ЊИХОВО СУЗБИЈАЊЕ

 

28.06.2017. године у 1000

ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

20.06.2017. године у 1000

УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА АГРОЕКОСИСТЕМА

14.06.2017. године у 1000

ГАЈЕЊЕ ОРАНИЧНИХ КРМНИХ БИЉАКА

09.06.2017. године у 1100

БОЛЕСТИ БИЉАКА И ЊИХОВО СУЗБИЈАЊЕ

19.06.2017. године у 1000

ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

08.06.2017. године у 1000

ДИЈАГНОЗА И ПРОГНОЗА  БИЉНИХ БОЛЕСТИ

12.06.2017. године у 1000

ФИТОФАРМАЦИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ

09.06.2017. године у 1000

БИЉНИ КАРАНТИН

15.06.2017. године у 9 00

БИЉНЕ ШТЕТОЧИНЕ  И ЊИХОВО СУЗБИЈАЊЕ

15.06.2017. године у 13 00

СИСТЕМИ ИНТЕГРАЛНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА

26.06.2017. године у 1000

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА    

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

ВИШИ КУРС ТЕХНОЛОГИЈЕ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

 

14.06.2017. године у 1000

ВИШИ КУРС ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРЕРАДЕ ВОЋА И ПОВРЋА

15.06.2017. године у 1000

ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

21.06.2017. године у 1000

Задња измена објављена:  13.06.2017. године

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

МАСТЕР  АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - ЈУЛСКИ РОК   шк.2016/2017 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АГРОНОМИЈА    

ПРЕДМЕТ

ИСПИТ

КОРОВИ И ЊИХОВО СУЗБИЈАЊЕ

 

07.07.2017. године у 1000

ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

12.07.2017. године у 1000

УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА АГРОЕКОСИСТЕМА

11.07.2017. године у 1000

БИЉНЕ ШТЕТОЧИНЕ  И ЊИХОВО СУЗБИЈАЊЕ

13.07.2017. године у 10 00

ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА У РАТАРСТВУ И ПОВРТАРСТВУ

12.07.2017. године у 10 00

 

БОЛЕСТИ БИЉАКА И ЊИХОВО СУЗБИЈАЊЕ

03.07.2017. године у 1000

 

ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

05.07.2017. године у 1000

 

ДИЈАГНОЗА И ПРОГНОЗА  БИЉНИХ БОЛЕСТИ

06.07.2017. године у 1000

 

ФИТОФАРМАЦИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ

11.07.2017. године у 1000

 

Задња измена објављена :  20.06.2017. године