Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Број: 2685 /1

Ч а ч а к, 27. 11. 2019. године

 

            

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ под називом:  Утицај органских, органо-минералних и минералних хранива на вегетативни раст, родни потенцијал и физичко-хемијске особине плода малине (Rubus idaeus L.)“, кандидата Дијане Стојанов,

 

заказује се за петак  06. децембар 2019. године  у 1300 часова у Свечаној сали Факултета,

 

пред Комисијом за оцену и  одбрану докторске дисертације у саставу:

1.      Др Горица Пауновић, ванредни професор на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Воћарство, председник;

2.      Др Павле Машковић, ванредни професор на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Примењена хемија, члан;

3.      Др Небојша Милошевић, научни сарадник Института за Воћарство у Чачку, ужа научна област: Воћарство, члан;

4.      Др Иван Глишић, доцент на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Воћарство, члан.

 

Ментор  др Томо Милошевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна  област: Воћарство.