Испит из Физичке хемије 1 и 2 од 25.03.2019

 

OBAVEŠTENJE

Pismeni deo ispita iz FIZIČKE HEMIJE 1 i FIZIČKE HEMIJE 2 u aprilskom roku za apsolvente smera PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA održaće se18.04.2019. u 1100časova.

 

Sekretarijat Agronomskog fakulteta