Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Одлуком Савета факултета бр. 2634/2-XXIII од 19.11.2018. године, проф. др Томо Милошевић именован је за декана Агрономског факултета у Чачку.
Именовани је ступио на дужност дана 4.12.2018. године на мандат од три године.

Исто тако, одлуком декана факултета бр. 2790/1 од 4.12.2018. године др Душко Брковић именован је за продекана за финансије Агрономског факултета у Чачку, а одлуком декана факултета бр. 2790/1 од 4.12.2018. године др Владимир Курћубић именован је за продекана за науку Агрономског факултета у Чачку.

Именовани продекани су ступили на дужност дана 4.12.2018. године на мандат од три године.