Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

ОКТОБАРСКИ ДОПУНСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 

Пријем испитних пријава  01.  10. 2019.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

 

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија- сви студијски програми

02. 10. 2019. године у 1000

09. 10. 2019. године у 900

 

Основе агроекологије

 

09. 10. 2019. године у 1100

 

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

07. 10. 2019. у године у 1000

 

Генетика-сви студијски програми

 

11. 10. 2019. године у 1600

 

Објављено 08.10.2019. године

 

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊАИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ДОПУНСКОМ ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ОПШТА АГРОНОМИЈА (240 ЕСПБ)

ПРВА ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Општа и неорганска хемија

    09.10.2019.

Ботаника

08.10.2019.

Педологија

07.10.2019.

Органска хемија

     09.10.2019.

Зоологија

07.10.2019.

Мелиорације земљишта

08.10.2019.

ДРУГА ГОДИНА

Биохемија

10.10.2019.

Генетика

10.10.2019.

Наводњавање

08.10.2019.

Микробиологија

08.10.2019.

Анатомија и физиологија домаћих животиња

10.10.2019.

Биљни генетички ресурси

09.10.2019.

ТРЕЋА ГОДИНА

Крмно биље

10.10.2019.

Опште воћарство

10.10.2019.

Биолошке основе сточарства

09.10.2019.

 

Исхрана домаћих животиња

09.10.2019.

Производња  воћног садног матријала

09.10.2019.

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

Специјално ратарство

10.10.2019.

Специјално воћарство

10.10.2019.

Ентомологија

07.10.2019.

Фитофармација

07.10.2019.

Фитопатологија

07.10.2019.

Зоохигијена са основама ветерине 

10.10.2019.

         
 

 

 

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (240 ЕСПБ) 

ПРВА ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Општа и неорганска хемија 1

          09.10.2019.

Општа и неорганска хемија 2

          09.10.2019.

Органска хемија 1

10.10.2019.

Биологија

07.10.2019.

Енглески језик 1 

08.10.2019.

ДРУГА ГОДИНА

Анималне сировине

07.10.2019.

Физичка хемија 1

08.10.2019.

Физика са електроником

07.10.2019.

Микробиологија

08.10.2019.

Органска хемија 2

10.10.2019.

ТРЕЋА ГОДИНА

Технолошке операције 1

10.10.2019.

Технолошке операције 2 

10.10.2019.

Биохемија 2

09.10.2019.

Индустријска микробиологија

08.10.2019.

Физичка хемија 2

08.10.2019.

Технологија угљених хидрата 1

07.10.2019.

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Технологија млека и млечних производа

07.10.2019.

Технологија алкохолних пића и пива

07.10.2019.

Технологија уља и масти

07.10.2019.

Адитиви у прехрамбеној индустрији

08.10.2019.

 

 

 

 

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (240 ЕСПБ) 

ПРВА ГОДИНА

Мелиорације земљишта

     08.10.2019.

Општа и неорганска хемија

09.10.2019.

Биологија

      07.10.2019.

Основе агроекологије

                  09.10.2019.

Органска хемија

     10.10.2019.

Педологија

    07.10.2019.

ДРУГА ГОДИНА

Наводњавање

08.10.2019.

Агрохемија

               08.10.2019.

Самоникле воћне врсте

09.10.2019.

Микробиологија

08.10.2019.

Биохемија

09.10.2019.

Генетика

10.10.2019.

Опште воћарство

10.10.2019.

ТРЕЋА ГОДИНА

Опште виноградарство

07.10.2019.

Енглески језик у воћарству и виноградарству

08.10.2019.

Организација и економика пољопривреде

08.10.2019.

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

07.10.2019.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

Специјално оплемењивање биљака

10.10.2019.

Специјално воћарство 1

10.10.2019.

Специјално воћарство 2

10.10.2019.

Фитофармација

07.10.2019.

 

 

ЗООТЕХНИКА (180 ЕСПБ) 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРВА ГОДИНА

Органска  хемија

                 09.10.2019

ДРУГА ГОДИНА

Механизација у сточарству

10.10.2019.

Основе исхране домаћих животиња

10.10.2019.

Крмно биље

10.10.2019.

Генетика

10.10.2019.

ТРЕЋА ГОДИНА

Организација и економика пољопривреде

07.10.2019.

Свињарство

08.10.2019.

Зоотехника 1

08.10.2019.

Зоотехника 2

08.10.2019.

Репродукција домаћих животиња

10.10.2019.