Лабораторије

 

-        Хемијска лабораторија I

-        Лабораторија за хемију и хемијске технологије

-        Лабораторија за инструменталне анализе

-        Лабораторија за семенарство

-        Лабораторија за микробиологију

-        Лабораторија за биологију

-        Лабораторија за педологију

-        Лабораторија за мелиорације и флуиде

-        Лабораторија за анатомију домаћих животиња

-        Лабораторија за механизацију

-        Лабораторија за заштиту биљака

-        Лабораторија за хемијске технологије и контролу квалитета

-        Информатичка лабораторија

 

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит