Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Aleksandar_Odalovic

„Рођен сам 14.02.1970. године у Суботици. Основну школу и Гимназију завршио сам у Подгорици. Агрономски факултет у Чачку уписао сам школске 1988/89, а дипломирао 27.10.1993. године. По завршетку студија запослио сам се у Пољопривредном Институту у Подгорици, на Огледном пољу „Љешкопоље“. Након заснивања радног односа код Биотехничког Института провео сам 8 година на Огледном пољу „Љешкопоље“, гдје сам био ангажован на свим стручним пословима које је изводио Центар за виноградарство, винарство и воћарство.

Послиједипломске студије на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смјер воћарство, уписао сам школске 1995/96. године. Одбранио магистарски рад под називом „Утицај опрашивача на заметање плодова љетњих сорти јабука“, 15. 06. 1998. године. Почетком 2001. године изабран у звање Вишег истраживача за воћарство.

Докторску дисертацију под називом „Помолошке особине нових сорти брескве (Prunus persicae (L.) Batsch) у рејону Ћемовског поља“ одбранио 07.11.2002. године, на Пољопривредном факултету у Новом Саду. У јулу 2003. године изабран у звање Научни сарадник за воћарство. У Септембру 2008. године изабран у звање Виши научни сарадник за Воћарство. Прописаном процедуром за избор у академска звања, 2014. године изабран сам у звање редовног професора. Говорим руски, а служим се енглеским и италијанским језиком.

У току досадашњег рада у Центру за виноградарство, винарство и воћарство, учествовао сам у реализацији пројеката и тема који су у овом Центру реализовани из области воћарства: Утицај сорти, подлога и исхране на родност и квалитет плодова брескве (1993-1997); Утицај опрашивача на заметање плодова љетњих сорти јабука (1995-1998); Интродукција и проучавање нових сорти коштичавог воћа (брескве, нектарине и трешње) у агроеколошким условима зетско-бјелопавлићке равнице (1998-2000); Помолошке особине нових сорти брескве (Prunus persicae (L.) Batsch) у рејону Ћемовског поља (1998-2000); Интензификација производње коштичавог воћа (2003-2006); Интродукција и проучавање нових сорти кајсије (2003-2006). Објавио као аутор или коаутор 62 научна рада у земљи и иностранству. Ментор на више од 30 специјалистичких радова из области воћарства и коментор на већем броју специјалистичких и једном броју магистарских радова и докторској дисертацији.

У току зимског семестра 2007/08 био сам ангажован као сарадник на предмету Континентално воћарство на основним академским студијама, студијски програм биљна производња и предавач на предметима Прерада воћа, Помотехника и Практична обука на специјалистичким студијама, воћарско-виноградарског смјера. Крајем 2007. године и почетком 2008. учествовао сам у радној групи за писање Подзаконских аката везаних за Закон о садном материјалу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.  

Члан сам друштва пољопривредних инжењера и техничара Црне Горе, сарадник сам на пројектима из области коштичавог и јабучастог воћа, као и аутор више научних и стручних саопштења у органима јавног информисања (радио, телевизија, штампа и др.). Учесник сам бројних Конгреса и Симпозијума у земљи и иностранству из области Воћарства и њему сродних грана пољопривреде итд. Од 2006-2010. био сам члан Одбора за финансије, привреду и развој Главног Града. Од 2010-2014. био сам члан Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу Главног Града“