Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Средњоевропски програм за размену студената и професора (CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies), омогућавамобилност студентима и наставном особљуу оквиру академских мрежа у којима учествује њихова матична институција.

Државе-чланице CEEPUS-a су: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Чешка.

Универзитет у Крагујевцу je институција-чланица CEEPUS мреже.

Листу мрежа у којима наш Универзитет учествује у академској 2014/15. години видети на адреси: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx                        

Национална CEEPUS канцеларија Републике Србије, у оквиру Сектора за високо образовање Министарства просвете, науке  и технолошког развоја Републике Србије, задужена је заовај програм.

Информације о овом програму за Србију видети на адреси Националне CEEPUS канцеларије: https://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=RS, као и на адреси националне Темпус канцеларије: http://www.tempus.ac.rs/sr/ostali-programi-i-stipendije/ceepus/.

У оквиру овог програма постоје две категорије пријава:

1. Mobility applicant: за студенте и професоре чији су факултети део академских мрежа CEEPUS-а

2. Free mover: за студенте и професоре чији факултети нису део академских мрежа CEEPUS-а.

У оквиру програма не постоји трансфер финансијских средстава. Свака држава чланица CEEPUS-a финансира студенте и професоре које примa (INCOMING students and professors).

Кандидатима су у оквиру овог пројекта омогућене CEEPUS стипендије (висина стипендије за одређену земљу одређује се на основу нивоа економског стандарда државе чланице - да бисте видели висину стипендија кликните на заставу земље на сајту CEEPUS-а); трошкови смештаја и осигурања покривени су од стране CEEPUS канцеларије државе која прима кандидате.

Тренутно је отворен конкурс за стипендије у оквиру мобилности CEEPUS мрежа за размену за зимски семестар школске 2014/15. године.

Рок за пријаву: 15. јун 2014. године

Заинтересовани кандидати чији факултети нису део мреже CEEPUS програма могу се пријављивати после 1. јула 2014. године.

Пријава се одвија електронским путем, на сајту CEEPUS –а.

Кандидати који конкуришу за мобилност у оквиру академских мрежа у овом програму – приликом пријаве не аплоудују никаква документа.

Free mover – и који желе да аплицирају за овај програм, треба да контактирају Националну ЦЕЕПУС канцеларију.

Више информација о актуелном позиву видети на www.ceepus.info.