Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Управни одбор Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу, на основу чланова 12. и 15. Статута Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу (бр. 105/3 од 20.01.2012. године), Одлуке о изменама и допунама Статута Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу (бр. 188/3 од 07.03.2012. године), на седници одржаној 25. новембра 2014. године, донео је
 

ОДЛУКУ

I Расписује се Конкурс за доделу стипендија најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу

II Универзитет у Крагујевцу доделиће 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са сваког факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу


Конкурс је објављен 26. новембра 2014. године, на званичној интернет презентацији Универзитета у Крагујевцу и Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=805). Конкурс је отворен 30 дана, почев од 27. новембра 2014. године и траје до 26. децембра 2014. године (закључно са 26. децембром).


Текст вести у чијем прилогу је објављен Конкурс на сајту Универзитета у Крагујевцу:

Конкурс за доделу стипендија за 2015. годину најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу

-Управни одбор Фондације за стипендирање студената Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за доделу стипендија за 2015. годину најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу.

Универзитет у Крагујевцу доделиће 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са сваког факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу.
Конкурс је отворен 30 дана, почев од 27.11.2014. године и траје закључно са 26.12.2014. године.
Текст Конкурса за доделу стипендија.