Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Стипендије доступне за истраживање на научно-истраживачким институцијама у Аустрији (универзитетима, Академији наука, Националној библиотеци, Националном архиву)

Области: природне науке, техничке науке, медицинске науке, агрономија, друштвене, хуманистичке науке и уметност

Трајање програма: 1 – 4 месеца

Профил кандидата:

  • За стипендије могу аплицирати студенти основних студија, дипломци и студенти мастер студија који желе да у Аустрији спроводе истраживање у погледу дипломског, мастер рада или дисертације
  • Кандидати који нису спроводили своју главну активност у Аустрији у протеклих 6 месеци пре добијања награде
  • Старосна граница у време пријаве: 40 година за студенте докторских студија, 35 година за остале студенте

Рок за пријаву: 01. март и 01. септембар 2015. године

Документа за пријаву:

·         Попуњен апликациони формулар, укључујући ЦВ и план истраживања

·         2 академска писма препоруке

·         Потрвда од стране супервизора да је пројекат прихваћен од стране одабране институције у Аустрији

·         Скенирани пасош

·         Дипломе претходног нивоа студија, односно доказ о похађању студија у матичној земљи (у тренутку пријаве)

 

Стипендија покрива месечну новчану накнаду (940 евра) и трошкове пута у максималном износу до 500 евра; од стипендије треба да буде плаћено здравствено осигурање и осигурање од повреда, као и трошкови смештаја (од 220 до 470 евра, зависно до захтеваног комфора)

Пријава се одвија електронским путем на адреси: http://www.scholarships.at/

Напомена:одвојени су процеси пријаве за стипендију и за боравак на жељеној институцији у Аустрији. Да би могли да аплицирају за стипендију, заинтересовани кандидати морају бити прихваћени за боравак на жељеној институцији у Аустрији.

Више о програму и начину пријаве видети на:

http://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2

Извор:

https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperation_mobility_grants_scholarships/scholarship_foundation_of_the_republic_of_austria/EN/