Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

За ступендију могу конкурисати студенти и млади научници из Србије, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније и Украјине, који већ говоре немачки језик на најмње А-2 нивоу.

Стипендија покрива трошкове курсана одабраном универзитету у Баварској, као и трошкове смештаjа и исхране.

Листу универзитета који учествују у овом програму, као и детаље курсева немачког језика које ти универзитети нуде, можете видети на адреси:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html

Документа за пријаву:

·         Попуњен онлајн пријавни формулар

·         Мотивационо писмо (на енглеском или немачком језику)

·         CV

·         Транскрипт оцена

·         Потврда о тренутном статусу на матичном универзитету

·         Фотокопија пасоша или личне карте

·         Доказ о познавању намачког језика на најмање А2 нивоу (сертификат или језичка препорука)

·         Опционо: доказ о похађању праксе или волонтерском раду

Напомена: документа не морају бити преведена од стране судског тумача.

Копије докумената послати поштом на адресу:

BAYHOST,

Stichwort: “Sommersprachkursbewerbung“

UNIVERSITATSSTR. 31

93053 Regensburg

DEUTCHLAND

Рок за пријаву: 01. април 2015. (до наведеног датума документа морају стићи на адресу Bayhost-a)

Више о програму можете видети на:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html