Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

„Павле Савић" је програм сарадње „Партнерство Hubert Curien" (PHC) између Републике Србије и Републике Француске.

Циљ овог програма је да олакша и развија научну и техничку размену на високом нивоу у обе земље са посебним нагласком на успостављању нових партнерстава, као и да омогући активно учешће и мобилност младих истраживача, нарочито доктораната и пост-доктораната, објављивање заједничких публикација и патената, као и развој већ постојеће сарадње и укљчивање у програме финансиране од стране Европске уније.

Носилац овог програма у Србији је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а у Француској Министарство иностраних послова и међународног развоја и Министарство просвете, високог образовања и истраживања, а спроводи га агенција CampusFrance.

Пријаву могу поднети све научноистраживачке организације (НИО), високошколске установе, научни институти и предузећа који испуњавају услове у складу са Законом о научноистраживакој делатности („Службенигласник РС", број 110/05).

Све научне области, рачунајући и хуманистичке и друштвене науке обухваћене су овим програмом.

 

Крајњи рок за подношење кандидатура: 12. октобар 2015.

 

Објављивање резултата: дeцембар 2015.

Почетак пројеката: јануар 2016.

За одобрене пројекте, финансирање се искључиво односи на покривање трошкова везаних за мобилност истраживача ангажовних на заједничком пројекту. Сва друга финансијкса средства која су потребна ради извршавања заједничког пројекта морају бити покривена из партнерских извора.

Од 17. јула 2015. апликација за конкурисање доступна је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Извор: Campus France