Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА 2016.ГОДИНУ

НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

 

Управни одбор Фондације за стипендирање студената Универзитета у Крагујевцу расписује Конкурс за доделу стипендија најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу за 2016. годину.

Универзитет у Крагујевцу ће доделити 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са 11 факултета у саставу Универзитета, осим за Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу коме се опредељују 2 стипендије, односно 1 стипендија за најбољег студента у пољу филолошких наука и 1 стипендија за најбољег студента у пољу уметности, и то:

Р.бр.

ФАКУЛТЕТИ У САСТАВУ

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

БРОЈ СТИПЕНДИЈА

КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ

1.

Агрономски факултет у Чачку

1 стипендија

2.

Економски факултет у Крагујевцу

1 стипендија

3.

Правни факултет у Крагујевцу

1 стипендија

4.

Природно-математички факултет у Крагујевцу

1 стипендија

5.

Учитељски факултет у Ужицу

1 стипендија

6.

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

1 стипендија

7.

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

1 стипендија

8.

Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

1 стипендија

9.

Факултет  медицинских наука у Крагујевцу

1 стипендија

10.

Факултет педагошких наука у Јагодини

1 стипендија

11.

Факултет техничких наука у Чачку

1 стипендија

12.

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

-филологија

1 стипендија

-уметност

1 стипендија

 

Уколико се са неког факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу не пријави ниједан студент који испуњава услове Конкурса, стипендија ће бити додељена студенту другог факултета, учеснику Конкурса, који испуњава услове Конкурса и има навећу просечну оцену од свих других рангираних студената, учесника Конкурса који испуњавају услове.

 

Висина стипендије на месечном нивоу износи 15.000,00 динара (нето), а исплаћиваће се у периоду од 12 месеци, почев од јануара закључно са децембром 2016. године.

 

Право учешћа на Конкурсу имају студенти који испуњавају следеће услове:

 

·         Да су уписали завршну годину основних академских или интегрисаних академских студија;

·         Да су остварили просек оцена у току студија најмање 8,50;

·         Да нису обновили ниједну годину;

·         Предност имају студенти који су положили све испите из претходних година студија.

 

Уколико два или више студената, са истог факултета, имају исту просечну оцену, предност ће имати студент који:

·      нема пренетих испита, или има најмање пренетих испита из претходне године студија,

·      има награде и признања за досадашњи успех на студијама,

·      има објављене радове, односно који има изложбе и концерте,

·      има учешће на семинарима, конгресима, конференцијама,

·      је обављао волонтерски рад,

·      нема другу стипендију коју обезбеђује Универзитет у Крагујевцу (не односи се на стипендије и награде које дају факултети Универзитета у Крагујевцу).

Уз пријаву на Конкурс, неопходно је доставити:

 

·         кратку биографију у Europass формату (обавезно навести контакт телефон и адресу);

·         уверење о просечној оцени у току студија;

·         уверење о упису завршне године основних академских или интегрисаних академских студија;

·         уверење да нису обновили ниједну годину;

·         уверење о положеним испитима из претходних година студија.

 

Потребна документа доставити лично стручној служби Универзитета у Крагујевцу или послати поштом на следећу адресу:

Универзитет у Крагујевцу- Ректорат

ул. Јована Цвијића бб

34000 Крагујевац

са назнаком: Конкурс за доделу стипендија

 

 

Конкурс је отворен 20 дана, почев од 11.децембра 2015. године и траје до 31. децембра 2015. године.

 

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.

 

За додатне информације и питања можете контактирати стручну службу Универзитета у Крагујевцу путем телефона: 034/370-270; контакт особа: Биљана Гужвић.

 

УПРАВНИ ОДБОР  ФОНДАЦИЈЕ