Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Шведска државна агенција за иновације (Винова) у оквирупрограма Мобилност за развојдодељује Винмер Марија Кири стипендије за истраживачке боравке у Шведској у трајању од 1 до 3 године.

Додељено ће бити око100 стипендија.

За овај програм могу аплицирати кандидати који имају завршене докторске студије или најмање 4 године истраживачког искуства.

Програмом је обезбеђена стипендија и покривени су трошкови који се тичу мобилности.

 

Рок за пријаву: 13. септембар 2016. године (до 14:00 часова)

 

Више информација о програму и начину пријаве можете видети на:

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Incoming/

http://www.vinnova.se/EffektaXML/ImporteradeUtlysningar/2012-00704/VINNMER%20Marie%20Curie%20Incoming%20call%202015-04-15%20FINAL.pdf(647008).pdf

 

Извор:

http://scholarship-positions.com/2015-vinnmer-marie-curie-incoming-fellowships-research-sweden/2013/10/19/