Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Конкурс за доделу стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2016/17. годину

 

Министарство просвете,  науке и технолошког развојарасписује Конкурсза доделустипендија изузетно надареним ученицима и студентимау Републици Србији за школску 2016/17.годину.

 

Право на стипендију за изузетно надарене студенте имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, почев од треће године студија, односно са остварених 120 ЕСП бодова (основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије),  који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

 

За ову стипендију могу конкурисати држављани Републике Србије, који су током студија остварили просечну оцену најмање 9,00 и који су у континуитету уписивали године студирања на терет буџета Републике Србије.

 

За остваривање права на стипендију за изузетно надарене студенте, студенти који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим студената уметничких академија који нису на теоретском одсеку.

 

Пријаве за стипендију подносе се од 01. октобра до  01.новембра 2016.  године.

 

Све додатне информације можете добити путем телефона: 011/3806-914 и 011/2403-547, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 13:00 часова.

 

Комплетан текст конкурса можете наћи на званичној интернет презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси:

 

Конкурс за доделу стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2016/17. годину