Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

 

Прва година

Општа и неорганска  хемија

Зоологија

Информатика

Анатомија домаћих животиња

Социологија

Енглески језик

Органска хемија

Статистика

Механизација у сточарству

Микробиологија

Микроорганизми и алтернативна  пољопривреда

Екологија и заштита животне средине

 Основе биљне призводње

 

Друга година

Биохемија

Физиологија домаћих животиња

Биолошке основе сточарства

Крмно биље

Токсичне и лековите биљке за животиње

Етологија домаћих  животиња

Основе исхране домаћих животиња

Технологија припреме и складиштења сточне хране

Генетика и оплемењивање домаћих животиња

Репродукција домаћих животиња

Поремећаји метаболизма домаћих животиња

Контрола квалитета хране за животиње

 


 

Трећа година

Говедарство, овчарство и козарство

Специјална исхрана

Организација и економика пољопривреде

Изборни предмет 5

Коњарство

Неконвенционална анимална производња

Свињарство

Живинарство

Зоохигијена са основама ветерине

Производња и познавање меса

Производња и познавање млека

Биосигурност на фармама

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа