Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године


I ГОДИНА

 

Ред. број

Шифра предмета

Назив предмета

Сем

Тип

Статус предмета

Часови

актине наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1.

ОА1

Општа и неорганска хемија

I

АО

Обавезни

3

0

2


6

2.

ОБ1

Зоологија

I

АО

Обавезни

3

0

2


7

3.

ОВ1

Информатика

I

АО

Обавезни

2

2

0


5

4.

ОГ1

Педологија

I

ТМ

Обавезни

3

1

1


7

5.


Изборни предмет 1 

 

 

 


5


ОИ1

Социологија

I

АО

Изборни

3

0

0
ОИ2

Енглески језик

I

АО

Изборни

3

0

0Укупно у првом семестру:

14

3

5


30

22

6.

ОА2

Органска хемија

II

АО

Обавезни

3

0

2


6

7.

ОБ2

Ботаника

II

АО

Обавезни

3

0

2


7

8.

ОВ2

Статистика ***

II

ТМ

Обавезни

2

2

0


5

9.

ОГ2

Мелиорације земљишта

II

НС

Обавезни

3

1

1


7

10.

ОД2

Основе агроекологије

II

НС

Обавезни

2

2

0


5

Укупно у другом семестру:

13

5

5


30

23

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на првој години студија:

22+23=45


60

 

 

 

 

II ГОДИНА

 

 

Ред. број

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови

актине наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ДРУГА ГОДИНА

11.

ОА3

Биохемија

III

ТМ

Обавезни

3

0

2


6

12.

ОБ3

Генетика

III

ТМ

Обавезни

3

0

2


7

13.

ОВ3

Анатомија и физиологија домаћих животиња

III

ТМ

Обавезни

3

2

1


7

14.


Изборни предмет 2 

 

 

 


5


ОИ3

Наводњавање

III

НС

Изборни

2

1

0


 


ОИ4

Систематика земљишта

III

НС

Изборни

2

1

015.


Изборни предмет 3 

 

 

 


5


ТИ2

Економика пословања

III

НС

Изборни

2

1

0
ОИ6

Биљни генетички ресурси

III

НС

Изборни

2

1

0Укупно у трећем семестру:

13

5

4


30

22

16.

ОА4

Агрохемија

IV

НС

Обавезни

3

0

2


5

17.

ОБ4

Физиологија биљака

IV

ТМ

Обавезни

3

0

2


6

18.

ОВ4

Микробиологија

IV

ТМ

Обавезни

3

0

2


6

19.


Изборни предмет 4 

 

 

 


5


ОИ7

Минерална исхрана

IV

НС

Изборни

2

1

0


 


ОИ8

Ђубрива

IV

НС

Изборни

2

1

0


 

20.


Изборни предмет 5 

 

 

 


5


ОИ9

Микроорганизми и алтернативна пољопривреда

IV

ТМ

Изборни

2

1

0


 


ОИ10

Екологија и заштита животне средине

IV

ТМ

Изборни

2

1

0


 

ОП1         Радна пракса

IV

СА

Обавезни

-

-

-

3

3

Укупно у четвртом семестру:

13

2

6

3

30

21

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на првој години студија:

22+21=43


60

 

 

 


III ГОДИНА

 

 

Ред. број

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови

актине наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

ОА5

Опште ратарство

V

НС

Обавезни

3

2

0


6

22.

ОБ5

Биолошке основе сточарства

V

НС

Обавезни

3

2

0


6

23.

ОВ5

Организација и економика прољопривреде

V

НС 

Обавезни

3

2

0


6

24.

ОГ5

Исхрана домаћих животиња

V

НС

Обавезни

3

2

0


6

25.

ОД5

Крмно биље

V

СА

Обавезни

3

2

0


6

Укупно у петом семестру:

15

1030

25

26.

ОА6

Опште воћарство

VI

НС

Обавезни

3

2

0


5

27.

ОБ6

Повртарство

VI

СА

Обавезни

3

2

0


5

28.

ОВ6

Пољопривредна механизација ***

VI

СА

Обавезни

3

3

0


7

29.

Изборни предмет 6

(бира се 1 од 4 предмета) 

 

 

 


5


ОИ11

Производња и познавање меса

VI

НС

Изборни

2

1

0
ОИ12

Производња и познавање млека

VI

НС

Изборни

2

1

0
ОИ13

Травњаци

VI

НС

Изборни

2

1

0
ОИ14

Контрола квалитета хране за животиње

VI

НС

Изборни

2

1

030.

Изборни  предмет 7

(бира се 1 од 4 прeдмета,)

 

 

 

 

 

 


5


ОИ15

Интегрална ратарска производња

VI

НС

Изборни

2

1

0


 


ОИ16

Интегрална производња воћа

VI

НС

Изборни

2

1

0


 


ОИ17

Расадничка производња у повртарству

VI

НС

Изборни

2

1

0


 


ОИ18

Производња воћног садног материјала

VI

НС

Изборни

2

1

0


 

ОП2  Производна пракса

VI

СА

Обавезни

-

-

-

3

3

Укупно у шестом семестру:

13

9


3

30

22

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на трећој години студија:

25+22=47


60

 


IV ГОДИНА

 

Ред. број

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови

актине наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ЧЕТВРТА ГОДИНА

31.

ОА7

Оплемењивање биљака са семенарством

VII

НС

Обавезни

3

0

2


5

32.

ОБ7

Зоотехника

VII

СА

Обавезни

4

3

0


7

33.

ОВ7

Виноградарство

VII

СА 

Обавезни

3

2

0


5

34.

ОГ7

Фитопатологија

VII

СА

Обавезни

3

0

2


5

35.

ОД7

Зоохигијена са основама ветерине

VII

НС

Обавезни

3

2

0


5

ОП3       Технолошко-

организациона

пракса

VII

СА

Обавезни

-

-

-

3

3

Укупно у седмом семестру:

16

9

2


30

27

36.

ОА8

Специјално ратарство

VIII

СА

Обавезни

4

3

0


6

37.

ОБ8

Специјално воћарство

VIII

СА

Обавезни

4

3

0


6

38.

ОВ8

Ентомологија

VIII

СА

Обавезни

3

0

2


5

39.


Изборни предмет 8 

 

 

 


4


ОИ19

Интегрална заштита биљака

VIII

НС

Изборни

2

1

0
ОИ20

Фитофармација

VIII

НС

Изборни

2

1

040.

ОГ8

Завршни рад

VIII

СА

Изборни

-

-

-

7

9

Укупно у осмом семестру:

13

7

2

10

30

22

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на четвртој  години студија:

27+22=49


60