Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године


Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм основних академских студија - ЗООТЕХНИКА

 

I ГОДИНА

 

Ред.

број

Шифра предм.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови

активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1.

ОА1

Општа и неорганска  хемија

I

АО

обавезни

3

0

2

 

6

2.

ОБ1

Зоологија

I

ТМ

обавезни

3

0

2

 

7

3.

ОВ1

Информатика

I

АО

обавезни

2

2

0

 

5

4.

ЗА1

Анатомија домаћих животиња

I

ТМ

обавезни

2

2

1

 

7

5.

 

Изборни предмет 1

 

 

 

 

 

 

 

5

а.

ОИ1

Социологија

I

АО

изборни

3

0

0

 

 

б.

ОИ2

Енглески језик

I

АО

изборни

3

0

0

 

 

Укупно у I семестру:

13

4

5

 

30

22

6.

ОА2

Органска хемија

II

АО

обавезни

3

0

2

 

6

7.

ОВ2

Статистика

II

АО

обавезни

2

2

0

 

5

8.

ЗА2

Механизација у сточарству

II

НС

обавезни

3

2

0

 

5

9.

ОВ4

Микробиологија

II

TM

обавезни

3

0

2

 

6

10.

 

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

5

а

ОИ9

Микроорганизми и алтернативна  пољопривреда

II

ТМ

изборни

2

1

0

 

 

б

ОИ10

Екологија и заштита животне средине

II

ТМ

изборни

2

1

0

 

 

ЗП1 Радна пракса

 

СА

обавезни

-

-

-

3

3

Укупно у II семестру:

13

5

4

3

30

22

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на првој години студија:

22+22=44

 

60

 

 

 


II ГОДИНА

 

Ред.

број

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови

активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ДРУГА  ГОДИНА

11

ОА3

Биохемија

III

TM

обавезни

3

0

2

 

6

12

ЗА3

Физиологија домаћих животиња

III

TM

обавезни

3

0

2

 

7

13

ОБ5

Биолошке основе сточарства

III

НС

обавезни

3

2

0

 

6

14

ОД5

Крмно биље

III

НС

обавезни

3

2

0

 

6

15

 

Изборни предмет 3

 

 

 

 

 

 

 

5

а

ЗИ1

Токсичне и лековите биљке за животиње

III

НС

изборни

2

1

0

 

 

б

ЗИ2

Етологија домаћих  животиња

III

НС

изборни

2

1

0

 

 

Укупно у III семестру:

14

5

4

 

30

23

16

ЗА4

Основе исхране домаћих животиња

IV

НС

обавезни

2

3

0

 

5

17

ЗБ4

Технологија припреме и складиштења сточне хране

IV

СА

обавезни

3

2

0

 

5

18

ЗВ4

Генетика и оплемењивање домаћих животиња

IV

НС

обавезни

4

2

0

 

7

19

ЗГ4

Репродукција домаћих животиња

IV

НС

обавезни

3

2

0

 

5

20

 

Изборни предмет 4

(бира се 1 од 2 предмета)

 

 

 

 

 

 

 

5

а

ОИ5

Поремећаји метаболизма домаћих животиња

IV

НС

изборни

2

1

0

 

 

б

ОИ14

Контрола квалитета хране за животиње

IV

НС

изборни

2

1

0

 

 

ЗП2      Производна пракса

IV

СА

обавезни

-

-

-

3

3

Укупно у IV семестру:

14

10

0

 

30

24

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на другој години студија:

23+24=47

 

60

 

 

 

III ГОДИНА

 

Ред.

број

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови

активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ТРЕЋА ГОДИНА

21

ЗА5

Говедарство, овчарство и козарство

V

СА

обавезни

4

3

0

 

7

22

ЗБ5

Специјална исхрана

V

СА

обавезни

4

2

2

 

8

23

ОВ5

Организација и економика пољопривреде

V

НС

обавезни

3

2

0

 

6

24

 

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

5

а

ЗИ4

Коњарство

V

СА

изборни

2

1

0

 

 

б

ЗИ5

Неконвенционална анимална производња

V

СА

изборни

2

1

0

 

 

ЗП3 Технолошко-организациона пракса

 

СА

обавезни

-

-

-

3

4

Укупно у V семестру

 

13

8

2

3

30

 

23

25

ЗА6

Свињарство

VI

СА

обавезни

3

3

0

 

6

26

ЗБ6

Живинарство

VI

СА

обавезни

3

3

0

 

6

27

ОД7

Зоохигијена са основама ветерине

VI

НС

обавезни

3

2

0

 

5

28

 

Изборни предмет 6

(бира се 1 од 4 предмета)

 

 

 

 

 

 

 

5

а

ОИ11

Производња и познавање меса

VI

НС

изборни

2

1

0

 

 

б

ОИ12

Производња и познавање млека

VI

НС

изборни

2

1

0

 

 

в

ЗИ6

Биосигурност на фармама

VI

НС

изборни

2

1

0

 

 

г

ТИ17

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

VI

НС

изборни

2

1

0

 

 

29.

ЗВ 6      Завршни рад

VI

СА

изборни

-

-

-

6

8

Укупно у VI семестру

11

9

0

9

30

20

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на трећој години студија:

23+20=43

 

60