Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

На Агрономском факултету у Чачку

биће одржана 

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА

 

-за полагање пријемног испита  из хемије

11.5.2019. године

18.5.2019.године

1.6.2019.године

8.6.2019.године  са почетком од 10 часова

 

-за полагање пријемног испита  из биологије

25.5.2019. године

15.6.2019. године од 10 до 13 часова

 

Наставу изводе професори Факултета

 

Чачак  24. април  2019. године

                                                               Секретаријат Агрономског факултета