Катедра за сточарство и технологију прераде анималних сировина

 

Шеф катедре: Проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић

 

Наставници и сарадници:

 

  • др Снежана Богосављевић-Бошковић, редовни професор

Ужа научна област: Сточарство

 

  • др Радојица Ђоковић, редовни професор

Ужа научна област: Морфологија, физиологија и здравствена заштита домаћих животиња

 

  • др Милун Петровић, ванредни професор

Ужа научна област: Сточарство

 

  • др Владимир Досковић, доцент

Ужа научна област: Исхрана домаћих животиња и технологија производње хране за животиње

 

  • др Симеон Ракоњац, доцент

Ужа научна област: Сточарство