Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

  • Slide-1-eng
  • Slide-2-eng
  • Slide-3-eng

gorica_paunovic
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Рођенa 17.05.1967. године. Држављанин Републике Србије. Има двоје деце. Живи и ради у Чачку.

 

Образовање

Основну школу и гимназију завршилау Чачку. Студије на Агрономском факултетуу Чачку уписала 1986. године, азавршила1991. године са просечном оценом 9,32.

Последипломске студије завршила на Агрономском факултету у Чачку. Магистарски рад под насловом "Морфо-физиолошке карактеристике генеративног потомства домаћих шљива P. domestica L., P. insititia L., P. cerasifera Ehrh. и P.s pinosa L." одбранилаје 11. 07.2000. године.

Докторску дисертацију под насловом "Могућности селекције вегетативних подлога за шљиву  на бази аутохтоног генетског материјала и морфо-физиолошке карактеристике селекционисаних подлога на тој основи" одбранила је 17.07.2003. године на Агрономском факултету у Чачку.

Служи се руским језиком.

 

Запослења

На Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, од 2001. године до данас.

 

Академска каријера

Агрономски факултет у Чачку, 2001-2004. асистент;

Агрономски факултет у Чачку, 2004-2009. доцент;

Агрономски факултет у Чачку, 08. 05. 2009. ванредни професор.

 

Научна делатност

Аутор је 89 научних радова и саопштења; коаутор једног уџбеника и аутор једног практикума.

Учествовала је у реализацији више домаћих пројеката.

 

Публикације (List of Publications)